1 year ago

làm bằng đại học giả tại hà nội

làm giàu không cần bằng đại học, kinh doanh, các kiến thức về quản trị cho doanh nghiệp, các hoạt động quản lý về thị trường và tiền tệ nhiều khi không được dạy một các đầy đủ". Bộ read more...